Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie functionarissen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt jaarlijks door de ledenvergadering benoemd. Meestal op voordracht van het zittende bestuur. Normaal gesproken betekent dit dat het bestuur jaarlijks wisselt. Elk lid wordt geacht beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. In onze club is het de gewoonte dat de penningmeester niet elk jaar vervangen wordt. Zo heeft de eerste penningmeester zijn functie gedurende 22 jaar vervuld.

Het bestuur benoemt de nodige commissies. Denk daarbij aan een programmacommissie, een goede-doelencommissie en een nieuwe-ledencommissie.