Bijeenkomsten

De club komt elke tweede en vierde dinsdagavond van de maand bijeen in het Amstelveense Congrescentrum. De clubavonden beginnen om een uur of zes met een drankje. Rond half acht gaat het gezelschap aan tafel voor een warme maaltijd. De voorzitter heet eventuele gasten welkom en heft het glas op het goede verloop van de bijeenkomst. Als de koffie op tafel komt, start de voorzitter het meer formele deel van de avond. Het streven is de vergadering binnen het uur af te ronden. Na de bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige vergadering wordt aandacht besteed aan zaken als lopende en toekomstige projecten in het kader van het Lions-motto "We serve". Ook het programma van de resterende avonden in het seizoen staat regelmatig op de agenda. Hetzelfde geldt voor de activiteiten van de verschillende commissies.

Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd voor een presentatie op het terrein van hun deskundigheid. Een paar keer per jaar wordt de clubavond buiten het congrescentrum doorgebracht. Verder wordt zo nu en dan een sportevenement georganiseerd, of een sloepentocht.

Hoogtepunten zijn altijd de activiteiten op het terrein van de gekozen goede doelen en het fondsenwerven daarvoor. Dan komt de club mooi tot ontplooiing en leren de leden elkaar het beste kennen.