Lidmaatschap

Het lidmaatschap van een Lions Club staat niet open voor iedereen die daar zin in heeft. Je moet er door de club voor gevraagd worden. Vrouwen kunnen van onze club geen lid worden. Het voorstellen van nieuwe leden is voorbehouden aan de leden van de club. Op dit terrein geldt een aantal (gedrags)regels. Zo mag het voorstellende lid de voorgedragen kandidaat niet vertellen dat hij zijn naam gaat noemen, of heeft genoemd. Goede kandidaten zijn geneigd het motto "We serve" energiek in praktijk te brengen. Verder streeft de club naar een evenwichtige samenstelling, onder meer door te streven naar een zo groot mogelijke diversiteit aan beroepen. Ook is een gelijkmatige leeftijdsverdeling van belang. Dat betekent in het algemeen dat het werven van relatief jonge leden gestimuleerd wordt. Het lid dat een kandidaat-lid heeft voorgedragen, zijn "sponsor", heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de inpassing van het nieuwe lid in de club. Zonder de belangstelling en medewerking van de zittende leden heeft de inpassing echter een kleine kans van slagen.