DNA

In 2009 heeft het bestuur de leden een vragenlijst voorgelegd over een aantal aspecten van de club en het clubleven. Het resultaat van deze enquête wordt hieronder samengevat.

 • » De leden staan achter het hoofddoel van elke Lions Club, samen te vatten als ‘We serve’
 • » Naast deze bestaansreden zijn er verschillende zaken die de club kenmerken, zoals
 1. a. vriendschap en collegialiteit
 2. b. initiatief en organiserend vermogen
 3. c. participatie en saamhorigheid
 4. d. humor en gezelligheid
 5. e. stevige discussie
 6. f. acceptatie van kritiek
 7. g. bereidheid van elkaar te leren
 8. h. niet geneigd zijn tot dikdoenerij
 • » Humor is een belangrijk bindmiddel. Er wordt heel wat afgelachen in onze club.
 • » De leden zeggen elkaar zonodig de waarheid en kunnen op dat terrein tegen een stootje.
 • » Participatie staat hoog in het vaandel. Leden die onvoldoende meedoen, te weinig vergaderingen bijwonen of in het algemeen te weinig bijdragen aan het realiseren van de doelen van de club, kunnen worden gevraagd hun lidmaatschap op te geven.
 • » De leden helpen elkaar en andere collega-Lions als zij een probleem hebben
 • » De verscheidenheid van de leden is een groot goed
 • » Het streven is de gemiddelde leeftijd van de leden rond de vijftig jaar te houden, wat betekent dat de club altijd op zoek is naar jonge nieuwe leden
 • » Afgezien van een goede begeleiding in het begin, zowel door het introducerende lid als de club, worden voor nieuwe leden geen specifieke activiteiten van ‘inburgering’ georganiseerd – de natuur mag zijn werk doen
 • » De leden hebben niets tegen vrouwen, integendeel, maar zijn niet van plan de club een gemengd karakter te geven
 • » Contributieontvangsten zijn geen reden om een inactief lid te handhaven
 • » Het bespreken van politieke zaken behoort niet tot de favoriete discussieonderwerpen
 • » De bijeenkomsten worden begonnen en afgesloten met een verbroederend drankje