Ontstaansgeschiedenis van Lions Club Amstelveen - de Amstel

Begin 1987 werd onder leiding van Flip van Meel een zogenoemde "key group" opgezet. De doelstelling van deze uit zeven personen bestaande groep was het oprichten van een nieuwe Lions Club in Amstelveen en Ouderkerk. Flip was lid van onze moederclub "Amstelveen". De officiƫle oprichting van Lions Club Amstelveen - de Amstel vond plaats op 8 maart 1988. Daarmee werden we lid van de Lions Clubs International, gevestigd in de USA. Op dat moment functioneerde de club al bijna een jaar.

Serviceclubs vonden in de eerste decennia van de 18e eeuw hun oorsprong in de Verenigde Staten. Zo ook de Lions. Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam 'Lions' voor. Dit waren groepen mannen die zich bezighielden met de problemen van 'good government and good citizenship'. Onderling hulpbetoon stond daarbij voorop. Verder bestond er een groot aantal 'businessmen's circles', waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden.

Het is de verdienste geweest van Melvin Jones, lid van zo'n 'circle', in te zien dat een grote groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen. Hij wist een groot aantal groepen te bundelen onder de naam Association of Lions Clubs. De constituerende vergadering vond plaats in Dallas, Texas, in oktober 1917.

Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten in Canada was opgericht, werd de naam gewijzigd in 'The International Association of Lions Clubs'.

Na de eerste wereldoorlog ontstonden er ook clubs buiten het Amerikaanse continent. De eerste Nederlandse club werd opgericht op 29 september 1951 te Amsterdam. Den Haag en Rotterdam volgden spoedig.

De internationale organisatie telt bijna 1,4 miljoen leden, verenigd in meer dan 46 000 Lionsclubs in 193 landen en is daarmee wereldwijd de grootste organisatie van serviceclubs.

Iedere Lionsclub kan binnen de spelregels die zijn vastgelegd in de internationale en Nederlandse organisaties van Lions Clubs een eigen karakter ontwikkelen.

Nederland is opgedeeld in 6 districten. Samen vormen deze het Meervoudig District 110, met meer dan 11.500 leden verenigd in ruim 395 Lionsclubs en 10 Leo Clubs